Znak Politechniki Warszawskiej

1st InterBioMed Young Scientists Forum

W dniach 14-15.10.2019r odbyło się spotkanie „1st InterBioMed Young Scientists Forum” w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT). Spotkanie Młodych Naukowców było możliwe dzięki wsparciu ze strony Platformy InterBioMed, Prof. Zbigniewa Brzózki i Prof. Elżbiety Malinowskiej z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Prof. Wojciecha Święszkowskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Głównym celem spotkania było promowanie interakcji między młodymi naukowcami przed i po doktoracie. Inspirujący dwudniowy program obejmował najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Szeroka platforma komunikacji dla multidyscyplinarnej społeczności biomedycznej umożliwiła naukowcom, klinicystom i branży przemysłowej wymianę i rozpowszechnianie najnowszych odkryć naukowych i działań badawczo-rozwojowych. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zainspirowania się wybitnymi badaniami zaprezentowanymi przez zaproszonych gości:

 

 1. Prof. Leszek Kaczmarek, Instytut Nenckiego, Polska Akademia Nauk - http://www.nencki.gov.pl/zaklad-neurobiologii-molekularnej-i-komorkowej
 2. Prof. Maciej Wojtkowski, Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk - http://www.create.edu.pl/, http://www.pob-lab.com,
 3. Prof. Agnieszka Chacińska, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego - https://cent.uw.edu.pl/pl/person/prof-agnieszka-chacinska/
 4. Kamil Gewartowski oraz Seweryn Bajer-Borstyn, Scope Fluidics - http://scopefluidics.com/

 

Uczestnicy spotkania (zarejestrowanych łączenie 100 osób) pochodzili głównie z Warszawy, Poznania, Gdyni. Podczas spotkania młodzi doktorzy i doktoranci zaprezentowali swoje badania podczas specjalnych sesji tematycznych (łącznie 14 prezentacji ustnych). Ponadto w trakcie spotkania odbyła się sesja posterowa, podczas której 37 naukowców zaprezentowało swoje badania. Komitet Organizacyjny wyłonił 3 miejsca oraz 1 wyróżnienie w kategorii za najlepszą prezentację posterową:

1 miejsce otrzymała Alicja Kosik-Kozioł

2 miejsce otrzymał Michał Ziemczonok

3 miejsce otrzymała Julia Higuchi

Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Szuplewska

 

Podczas trwania Forum Młodych Naukowców, koło naukowe „Biomateriały” z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW zaprezentowało profil swojej działalności. Poza tym w trakcie dwudniowego spotkania, możliwe było porozmawianie z partnerami przemysłowymi:

 1. Centrum druku 3D –CD3D Sp. z. o. o
 2. SKAFFOSYS Sp. z. o. o
 3. Sygnis New Technologies Sp. z. o. o
 4. Scope Fluidics S.A
 5. Curiosity Diagnostics Sp. z. o. o
 6. Materials Care Sp. z. o. o
 7. WITKO Sp. z. o. O
pasek

 

Dzięki przychylności firm (SKAFFOSYS, Sygnis New Technologies oraz Scope Fluidics), młodzi naukowcy zorganizowali również wyjście integracyjne mające miejsce po pierwszym dniu obrad forum, podczas którego uczestnicy mieli możliwość nawiązania nowych znajomości i planów na wspólne działanie.

Spotkanie Młodych Naukowców zakończyły inspirujące warsztaty połączone z panelem dyskusyjnym pt. "Start-up - business approach to science" prowadzone przez firmy Scope Fluidics & Curiosity Diagnostics. Miały one na celu przedstawienie profilu pracy w startupie zaczynając od procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, poprzez całokształt procesów związanych z zakładaniem działalności, a kończąc na etapach rozwoju oraz profilu działalności startupów. Korzystając z doświadczenia firmy Scope Fluidics, uczestnicy poznali rzeczywiste zapotrzebowanie rynku na ofertę badań pochodzących z nauki i technologii. W drugiej części warsztatów, firmy wspólnie z uczestnikami planowali proces wdrażania ich badań naukowych motywując i inspirując młodych naukowców do otwarcia swoich startupów w przyszłości.

forum młodych1