Znak Politechniki Warszawskiej

Władze

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Przewodniczący

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka

Wydział Chemiczny

tel.: (22) 234 + wew: 5427
e-mail: brzozka@ch.pw.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Prof. Natalia Golnik

Wydział Mechatroniki

tel.: (22) 234 + wew: 8644, 8589
e-mail: golnik@mchtr.pw.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska,

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska

Wydział Chemiczny

tel.: (22) 234 + wew: 5657
e-mail: ejmal@ch.pw.edu.pl

Dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. PW,

Dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. PW

Wydział Mechaniczny,Energetyczny i Lotnictwa

tel.: (22) 234 + wew: 5698
e-mail: czarek@meil.pw.edu.pl 

Dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW,

Dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

tel.: (22) 234 + wew: 8681
e-mail: psk@simr.pw.edu.pl 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski,

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

tel.: (22) 234 + wew: 6278
e-mail: T.Sosnowski@ichip.pw.edu.pl 

Dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW,

Dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW

Wydział Inżynierii Materiałowej

tel.: (22) 234 + wew: 8151
e-mail: wswieszk@inmat.pw.edu.pl