Znak Politechniki Warszawskiej

CEZAMAT

Laboratorium Centralne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) to kompleks laboratoriów, które zapewniających optymalne warunki techniczne i logistyczne do prowadzenia badań z zakresu tzw. „high technologies”. Laboratoria te zostały już wyposażone w niezbędne media technologiczne (m.in. ultraczyste gazy, woda dejonizowana) i stoły laboratoryjne. W zależności od potrzeb będą to laboratoria o różnej klasie czystości technologicznej (tzw. clean-roomy), laboratoria o szczególnie wysokiej odporności na drgania czy promieniowanie elektro-magnetyczne, jak również laboratoria przystosowane do prac badawczych w obszarze biochemii, nanobiotechnologii oraz inżynierii biomedycznej, o ile zdobyte zostaną dodatkowe środki finansowe na ich wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę technologiczną i pomiarową.

Organizacja pracy oraz przestrzeni badawczej w Laboratorium Centralnym (LC) sprzyja podejmowaniu badań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy wyodrębnionych pięciu platform aparaturowych:

Zapewni bardzo dużą elastyczność w zakresie tematyki podejmowanych prac badawczo-rozwojowych (RTL>5), realizowanych na zlecenie i/lub we współpracy z grupami badawczymi macierzystej Politechniki Warszawskiej, jak i innych uczelni, instytutów badawczych i przemysłowych, a przede wszystkim partnerów gospodarczych.

Projekty realizowanie w laboratoriach na IV kondygnacji LC ukierunkowane będą  na rozwiązywanie najpoważniejszych obecnie i lawinowo narastających problemów, jakimi są ochrona zdrowia i poprawa jakości życia osób cierpiących na choroby cywilizacyjne, poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby diagnostyki medycznej. Zakładamy, iż efektywność zarówno profilaktyki, jak i leczenia chorób może być istotnie poprawiona dzięki lepszej diagnostyce – diagnostyce dysponującej urządzeniami dostarczającymi istotne klinicznie informacje nie tyko szybciej oraz taniej, ale także umożliwiającej lepszy dostęp do informacji medycznej i łatwą komunikację lekarz – pacjent.