Znak Politechniki Warszawskiej

Seminarium "Biomateriały w implantologii i systemach podawania leków"

W dniu 16 listopada 2017r. w budynku Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT odbyło się interdyscyplinarne III Seminarium Platformy InterBioMed PW „Biomateriały w implantologii i systemach podawania leków”.

Seminarium otworzyli Prof. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. Marek Krawczyk (Warszawski Uniwersytet Medyczny) i Prof. Zbigniew Brzózka (Platforma InterBioMed). Obrady prowadzono w trzech tematycznych sesjach: Zastosowanie druku 3D w medycynie, Biomateriały i technologie materiałowe, Transfer wiedzy do kliniki i przemysłu. Organizatorami merytorycznymi i prowadzącymi byli dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW, z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz  dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW, z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Konferencji towarzyszyła wystawa kół naukowych z Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Inżynierii Produkcji oraz firmy CadXpert zajmującej się drukiem 3D na cele medyczne.  W seminarium uczestniczyli naukowcy z uczelni wyższych, instytutów branżowych, klinik, przedstawiciele firm, doktoranci i studenci, w sumie około 100 osób. Następne IV seminarium Platformy InterBioMed przewidziane jest w lutym 2018r.